(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-7m

Peg-7m


Một chất liên kết, ổn định hoá nhũ tương và chất làm tăng độ nhớt chủ yếu sử dụng trong xà bông và các sản phẩm làm sạch.
X