(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-75 lanolin

Peg-75 lanolin


Một chất làm mềm, nhũ hoá, chất phân tán, plastic hoá và chất  bọt. Dẫn xuất polyethylene glycol của lanolin.
X