(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-7 glyceryl cocoate

Peg-7 glyceryl cocoate


Một chất làm mềm có khả năng tự nhũ hóa đặc biệt thích hợp cho các công thức nước.