(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-6 stearate

Peg-6 stearate


Peg-6 stearate 

Chủ yếu được sử dụng làm chất nhũ hoá trong các công thức sản phẩm làm sạch. Xem thêm PEG stearate.
X