(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-5 glyceryl stearate

Peg-5 glyceryl stearate


Một chất nhũ hóa hoạt đông bề mặt sử dụng trong các sản phẩm làm sạch và dưỡng ẩm.