(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-45 palm kernel glyceride

Peg-45 palm kernel glyceride


(Tiếng Việt. PEG-45 glyceride hạt cọ)

Một chất làm mềm và nhũ hoá, dẫn xuất của các loại glyceride có trong hạt cọ.
X