(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-4 laurate

Peg-4 laurate


Sử dụng trong các sản phẩm làm đẹp như một chát nhũ hóa và chất hoạt động bề mặt.