(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-30 stearate

Peg-30 stearate


Chất làm sạch và hoà tan thường thích hợp với các sản phẩm dưỡng ẩm. Xem thêm PEG stearate.