(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-30 castor oil (hydrogenated)

Peg-30 castor oil (hydrogenated)


(Tiếng Việt. PEG-30 dầu thầu dầu (đã hydro hóa))

Một chất làm mềm, chất tẩy, nhũ hoá, và chất làm tan dầu-trong-nước được khuyến khích sử dụng cho dầu thơm, và các loại dầu khác khó hoà tan.
X