(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-25 paba

Peg-25 paba


Chất lọc và hấp thụ tia tử ngoại là dẫn xuất của PABA. Nó được công nhận sử dụng với nồng độ lên tới 10% ở Châu Âu.
X