(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-200 hydrogenated glyceryl palmate

Peg-200 hydrogenated glyceryl palmate


(Tiếng Việt. PEG-200 glyceryl palmate đã hydro hoá)

Một polymer với khả năng làm sạch, nhũ hoá và làm dung môi. Nó thường được tìm tháy trong các sản phẩm làm sạch cho mặt, toàn thân và tóc.
X