(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-20 oleate

Peg-20 oleate


Một chất nhũ hóa có nguồn gốc từ axit oleic.