(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-16 glyceride macadamia

Peg-16 glyceride macadamia


Chất làm mềm. Có nguồn gốc từ các glyceride trong dầu hạt macadamia.