(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-150 distearate

Peg-150 distearate


Một chất hoạt động bề mặt sử dụng làm chất làm sạch và hoà tan.