(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Panthenyl triacetate

Panthenyl triacetate


Một dẫn xuất của axit pantothenic có hoạt tính của vitamin B. Xem thêm axit pantothenic.
X