(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Orange roughy oil

Orange roughy oil


(Tiếng Việt. Dầu orange roughy)

Trong sản phẩm chăm sóc da, nó đã được chứng minh khả năng lan rộng vượt trội và làm mềm da. Đây là một loại dầu cá.