(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Orange flower water

Orange flower water


(Tiếng Việt. Nước hoa cam)

Có hoạt tính tương tự với dầu cam nhưng tính chất làm dịu của nó xuất hiện rõ nét hơn.