(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Omega-6

Omega-6


Một axit béo thiết yếu. Xem linoleic acid.