(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Oligo active liposome

Oligo active liposome


(Tiếng Việt. Oligo-liposome hoạt tính)

Các liposome đã được tích trữ các vi nguyên tố ở bên trong.