(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Olibanum oil

Olibanum oil


(Tiếng Việt. Dầu olibanum)

Một thành phần hương liệu. Nó là chất làm se với tính kháng viêm nhẹ. Xem thêm nhũ hương.