(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Oleamine

Oleamine


Một chất chống tĩnh điện được sử dụng trong các công thức mỹ phẩm.