(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Octyl stearate

Octyl stearate


Một hoạt chất làm mềm có các tính chất tương tự với octyl palmitate. Xem thêm stearic acid.