(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Octyl dimethyl paba

Octyl dimethyl paba


Tên gọi khác: octyl dimethyl p-aminobenzoic acid; octyl dimethyl padimate-O.

Một hóa chất chống nắng được FDA công nhận hiện có danh pháp INCI là ethylhexyl dimethyl PABA. Xem ethylhexyl dimethyl PABA.