(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

O-cymen 5-OL

O-cymen 5-OL


O-cymen 5-OL– một chất kháng khuẩn được dùng trong các chất điều chế sản phẩm cho tay và toàn thân. Nó là một dẫn xuất của phenol.