(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Nylon-11

Nylon-11


Một chất độn sử dụng chủ yếu trong các sản phẩm trang điểm và trong một vài loại chất dưỡng ẩm.
X