(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Neopentyl glycol dicaprate

Neopentyl glycol dicaprate


Một chất làm mềm được sử dụng để làm tăng độ nhớt của công thức. Chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm dưỡng da tay và dưỡng thể.