(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

N-hexadecyl-n

N-hexadecyl-n


N-hexadecyl-n, n, n-trimethylammonium-trans-retinoate– có tác dụng trong ngăn chặn vi khuẩn P.acnes đi kèm với việc hình thành mụn.