(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Myristal myristate

Myristal myristate


Một este của ancol myristylic và axit myristic. Xem thêm ancol myristylic; axit myristic.
X