(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Monosodium n-cocoylglutamate

Monosodium n-cocoylglutamate


Một chất hoạt động bề mặt.
X