(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Mireth-3 myristate

Mireth-3 myristate


Một chất làm mềm được sử dụng như một chất điều hòa da trong các công thức mỹ phẩm.