(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Milk lipid

Milk lipid


(Tiếng Việt. Lipid từ sữa)

Chất làm mềm và điều hòa da.