(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Milfoil extract (Achillea millefolium)

Milfoil extract (Achillea millefolium)


(Tiếng Việt. Chiết xuất cỏ thi)

Có tính chất kháng sinh và khử trùng. Xem thêm yarrow extract.