(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Methyl hydroxy stearate

Methyl hydroxy stearate


Một chất làm mềm sử dụng trong các công thức dưỡng ẩm. Đây là este của methanol và axit hydroxystearate.
X