(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Methyl gluceth-10

Methyl gluceth-10


Chất giữ ẩm cho da và chất bảo quản. Đây là ê te của polyethylene glycol và methyl glucose.