(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Menthyl lactate

Menthyl lactate


Một thành phần hương liệu. Đây là este của menthol và axit lactic.