(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Medlar (Mespilus sp.)

Medlar (Mespilus sp.)


(Tiếng Việt. Sơn trà (chi Mespilus)

Một loại cây ăn trái có họ với lê và táo gai. Chứa các thành phần như carotene, các vitamin A, B và C. Sử dụng trong mỹ phẩm chống lão hóa.