(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Marine sediment

Marine sediment


(Tiếng Việt. Trầm tích đại dương)

Một tên gọi hoàn thiện cho các hợp chất không xác định dưới đại dương. Xem thêm algae extract; marine plasma extract; seaweed extract.
X