(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Manganese aspartate

Manganese aspartate


Một hoạt chất dưỡng da, đây là một sự kết hợp của axit L-aspartic và muối của mangan.
X