(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Magnesium Ascorbyl Phosphate

Magnesium Ascorbyl Phosphate


Tên gọi khác: magnesium-1-ascorbyl-2-phosphate.
Một chất ổn định hóa, dẫn xuất tổng hợp từ vitamin C. Báo cáo cho thấy nó có hiệu quả tương đương với vitamin C trong việc điều chỉnh quá trình sinh tổng hợp collagen, và nó cũng là một chất chống oxy hóa. Xem thêm vitamin C.