(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Lysine pca

Lysine pca


Tăng lượng oxygen hấp thu của tế bào và cải thiện quá trình dưỡng ẩm. Lysine PCA cũng được sử dụng trong các công thức chăm sóc da như một chất trung hòa hoặc đệm pH.