(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Lysine carboxymethyl cysteinate

Lysine carboxymethyl cysteinate


Một loại phức axit amin tan trong nước có khả năng điều chỉnh việc tiết chất nhờn.
X