(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Linoleic acid triglyceride

Linoleic acid triglyceride


(Tiếng Việt. Axit linoleic triclyceride)

Một chất làm mềm và chất thẩm thấu tốt, tuy nhiên lại không được sử dụng rộng rãi do cấu trúc bất bão hòa của nó có thể dẫn đến một số vấn đề gây ôi, trở mùi.
X