(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Linoleamide dea

Linoleamide dea


Một chất làm đặc có hiệu quả cao. Nó tăng cường tính mượt và cảm giác cho sản phẩm, và nó cũng là một chất điều hòa, bền hóa và tạo độ nhớt. Xem thêm linoleic acid.