(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Lecithin (Hydrogenated)

Lecithin (Hydrogenated)


(Tiếng Việt. Lecithin (đã hydro hóa))

Một chất nhũ hóa.