(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Laurylmethicone copolyol

Laurylmethicone copolyol


Một chất nhũ hóa với khả năng chống nước rất tốt khi sử dụng ở nồng độ phù hợp cùng với chất nhũ hóa khác.