(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Lauryl sarcosine

Lauryl sarcosine


Một chất hoạt động bề mặt cho các công thức mỹ phẩm.
X