(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Lauryl lactate

Lauryl lactate


Một chất làm mềm, tẩy rửa/nhũ hoá và chất hoạt động bề mặt sử dụng trong các công thức mỹ phẩm.