(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Lanolin (Hydrogenated)

Lanolin (Hydrogenated)


(Tiếng Việt. Lanolin đã được hydro hóa)

Một dẫn xuất của lanolin. Xem thêm lanolin.
X