(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Laneth-10-acetate

Laneth-10-acetate


Một chất nhũ hóa có tính làm mềm. Đây là một este thu được khi acetyl hóa dẫn xuất ethoxy ête của cồn lanolin.