(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Laminaria saccharina extract

Laminaria saccharina extract


(Tiếng Việt. Chiết xuất Laminaria saccharina)

Một loài thuộc họ tảo bẹ. Xem thêm seaweed extract.